fbpx

בדיקת רקע לשוכרים

כל מי שהשכיר נכס יודע עד כמה ההתקשרות עם שוכרים יכולה להיות לוטה בערפל. ובכלל, בהקשר של אינטראקציה עם אנשים, כדאי מאד להיזהר בעת קיום קשר עסקי מכל סוג שהוא עם אדם שאנחנו לא מכירים. שוכרי דירות הם קבוצה הטרוגנית שיש בה מכל הגילאים. מכל המינים, מכל המעמדות ומכל מקצועות העבודה. לא תמיד קל לדעת מה טיבו של השוכר ובעת חתימת החוזה. בעלי נכסים מנסים להגן על עצמם, אבל לא תמיד זה באמת מצליח.

חובה ולא רשות

בדיקת רקע לשוכרים היא מסוג הדברים שכיום מתבקש לבצע. לא רק משום שלא קונים חתול בשק אלא מפני שבאמת אין לנו דרך לדעת בוודאות מי האדם שמולנו. כאשר אנחנו מדברים על הנכס שלנו יש לנו הרבה מה להפסיד. איחור או סירוב לשלם את שכר הדירה, גרימת נזק לנכס, יצירת מפגעי רעש או לכלוך בסביבת המגורים. וכמובן סירוב להתפנות מהנכס בעת סיום החוזה, אי עמידה בתשלומי החשבונות ועוד. כל בעל נכס יודע כיצד הוא נכנס לעסקת שכירות אבל הוא לעולם לא יודע כיצד ייצא ממנה. במקרים לא מבוטלים, בעלי נכסים מגיעים לבתי משפט משום שאינם מצליחים להתמודד עם האדם ששוכר מהם דירה.

לא מתפשרים על שקט נפשי וביטחון

חברת האוסמנג’ר תבצע עבורכם בדיקת רקע לשוכרים, שתבטיח לכם שקט נפשי וביטחון. וזאת בידיעה שמי ששוכר מכם נכס הוא אדם אחראי, אמין ובעל יכולת לעמוד בתשלומי שכר הדירה. החברה תבצע בדיקת רקע מקצועית ומקיפה שתבחן את ההתנהלות הכלכלית של אותו אדם. נדאג להפוך כל אבן כדי להבטיח את השקט הנפשי שלכם כבעלי דירה.

היוצא מהכלל אינו מעיד על הכלל

נכון שרוב השוכרים הם אנשים אמינים ורוב עסקאות השכירות מסתיימות בלי בעיות. אבל, במספר לא מבוטל של מקרים בעלי דירות נכווים וניזוקים בצורה משמעותית. מה שהופך את שירותיה של חברת הניהול לשירות שהוא מעין תעודת ביטוח. במבחן העלות מול תועלת, השקט הנפשי והביטחון שמקנה השירות ללא ספק עולה על התועלת. חשוב להזכיר שהחברה מעניקה שירותים נוספים מלבד בדיקת הרקע.

שירותים אלה כוללים: ניסוח חוזה שכירות, ליווי עד לחתימה על החוזה, הכנת הדירה להשכרה, טיפול בנכס לאורך כל תקופת השכירות על ידי בעלי מקצוע מובילים בתחומם. ווידוא שהחוזה מסתיים תוך סגירה של כל מה שנדרש על ידי השוכר בהתאם לחוזה שנחתם.

תפיסה שגויה רואה בבעלי נכסים אנשים שמחזיקים בידיהם כוח בלתי מבוטל. אולם, מבט מדוקדק יותר מראה שבעל דירה מעמיד את עצמו במצב של עמימות כאשר הוא משכיר את הנכס שלו. השירות של חברת האוסמנג’ר מפיג את העמימות ומוודא שהאינטרסים של בעל הנכס נשמרים תוך הוגנות כלפי השוכר.

×
דילוג לתוכן